Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Osée 8, 13

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
13
διότι ἐὰν θύσωσιν θυσίαν καὶ ϕάγωσιν κρέα, κύριος οὐ προσδέξεται αὐτά· νῦν μνησθήσεται τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ ἐκδικήσει τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν· αὐτοὶ εἰς Αἴγυπτον ἀπέστρεψαν καὶ ἐν ’Ασσυρίοις ἀκάθαρτα ϕάγονται.

dióti eàn thýsōsin thysían kaì phágōsin kréa, kýrios ou prosdéxetai autá: nŷn mnēsthḗsetai tàs adikías autō̂n kaì ekdikḗsei tàs hamartías autō̂n: autoì eis Aígypton apéstrepsan kaì en ’Assyríois akátharta phágontai.