Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Lamentations 1, 21

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
21
’Ακούσατε δὴ ὅτι στενάζω ἐγώ, οὐκ ἔστιν ὁ παρακαλῶν με· πάντες οἱ ἐχθροί μου ἤκουσαν τὰ κακά μου καὶ ἐχάρησαν, ὅτι σὺ ἐποίησας· ἐπήγαγες ἡμέραν, ἐκάλεσας καιρόν, καὶ ἐγένοντο ὅμοιοι ἐμοί.

’Akoúsate dḕ hóti stenázō egṓ, ouk éstin ho parakalō̂n me: pántes hoi echthroí mou ḗkousan tà kaká mou kaì echárēsan, hóti sỳ epoíēsas: epḗgages hēméran, ekálesas kairón, kaì egénonto hómoioi emoí.