Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Psaumes 125

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
1
’Ωιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. ’Εν τῷ ἐπιστρέψαι κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν Σιων ἐγενήθημεν ὡς παρακεκλημένοι.

’Ōidḕ tō̂n anabathmō̂n. ’En tō̂i epistrépsai kýrion tḕn aichmalōsían Siōn egenḗthēmen hōs parakeklēménoi.

2
τότε ἐπλήσθη χαρᾶς τὸ στόμα ἡμῶν καὶ ἡ γλῶσσα ἡμῶν ἀγαλλιάσεως. τότε ἐροῦσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ’Εμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαι μετ’ αὐτῶν.

tóte eplḗsthē charâs tò stóma hēmō̂n kaì hē glō̂ssa hēmō̂n agalliáseōs. tóte eroûsin en toîs éthnesin ’Emegálynen kýrios toû poiē̂sai met’ autō̂n.

3
ἐμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαι μεθ’ ἡμῶν, ἐγενήθημεν εὐϕραινόμενοι.

emegálynen kýrios toû poiē̂sai meth’ hēmō̂n, egenḗthēmen euphrainómenoi.

4
ἐπίστρεψον, κύριε, τὴν αἰχμαλωσίαν ἡμῶν ὡς χειμάρρους ἐν τῷ νότῳ.

epístrepson, kýrie, tḕn aichmalōsían hēmō̂n hōs cheimárrous en tō̂i nótōi.

5
οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσιν ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσιν.

hoi speírontes en dákrysin en agalliásei therioûsin.

6
πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον αἴροντες τὰ σπέρματα αὐτῶν· ἐρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει αἴροντες τὰ δράγματα αὐτῶν.

poreuómenoi eporeúonto kaì éklaion aírontes tà spérmata autō̂n: erchómenoi dè hḗxousin en agalliásei aírontes tà drágmata autō̂n.