Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante Sagesse 1, 16

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
16
’Ασεβεῖς δὲ ταῖς χερσὶν καὶ τοῖς λόγοις προσεκαλέσαντο αὐτόν, ϕίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν καὶ συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν, ὅτι ἄξιοί εἰσιν τῆς ἐκείνου μερίδος εἶναι.

’Asebeîs dè taîs chersìn kaì toîs lógois prosekalésanto autón, phílon hēgēsámenoi autòn etákēsan kaì synthḗkēn éthento pròs autón, hóti áxioí eisin tē̂s ekeínou merídos eînai.