Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Ézéchiel 31, 4

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
4
ὕδωρ ἐξέθρεψεν αὐτόν, ἡ ἄβυσσος ὕψωσεν αὐτόν, τοὺς ποταμοὺς αὐτῆς ἤγαγεν κύκλῳ τῶν ϕυτῶν αὐτοῦ καὶ τὰ συστέματα αὐτῆς ἐξαπέστειλεν εἰς πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου.

hýdōr exéthrepsen autón, hē ábyssos hýpsōsen autón, toùs potamoùs autē̂s ḗgagen kýklōi tō̂n phytō̂n autoû kaì tà systémata autē̂s exapésteilen eis pánta tà xýla toû pedíou.