Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta Malachie 2, 12

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
12
ἐξολεθρεύσει κύριος τὸν ἄνθρωπον τὸν ποιοῦντα ταῦτα, ἕως καὶ ταπεινωθῇ ἐκ σκηνωμάτων Ιακωβ καὶ ἐκ προσαγόντων θυσίαν τῷ κυρίῳ παντοκράτορι.

exolethreúsei kýrios tòn ánthrōpon tòn poioûnta taûta, héōs kaì tapeinōthē̂i ek skēnōmátōn Iakōb kaì ek prosagóntōn thysían tō̂i kyríōi pantokrátori.