Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta 1 Samuel 31, 4

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
4
καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ Σπάσαι τὴν ῥομϕαίαν σου καὶ ἀποκέντησόν με ἐν αὐτῇ, μὴ ἔλθωσιν οἱ ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ ἀποκεντήσωσίν με καὶ ἐμπαίξωσίν μοι. καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὅτι ἐϕοβήθη σϕόδρα· καὶ ἔλαβεν Σαουλ τὴν ῥομϕαίαν καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτήν.

kaì eîpen Saoul pròs tòn aíronta tà skeúē autoû Spásai tḕn rhomphaían sou kaì apokéntēsón me en autē̂i, mḕ élthōsin hoi aperítmētoi hoûtoi kaì apokentḗsōsín me kaì empaíxōsín moi. kaì ouk eboúleto ho aírōn tà skeúē autoû, hóti ephobḗthē sphódra: kaì élaben Saoul tḕn rhomphaían kaì epépesen ep’ autḗn.