Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septante 3 Maccabées 7, 16

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
16
αὐτοὶ δὲ οἱ μέχρι θανάτου τὸν θεὸν ἐσχηκότες παντελῆ σωτηρίας ἀπόλαυσιν εἰληϕότες ἀνέζευξαν ἐκ τῆς πόλεως παντοίοις εὐωδεστάτοις ἄνθεσιν κατεστεμμένοι μετ’ εὐϕροσύνης καὶ βοῆς ἐν αἴνοις καὶ παμμελέσιν ὕμνοις εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν αἰωνίῳ σωτῆρι τοῦ Ισραηλ.

autoì dè hoi méchri thanátou tòn theòn eschēkótes pantelē̂ sōtērías apólausin eilēphótes anézeuxan ek tē̂s póleōs pantoíois euōdestátois ánthesin katestemménoi met’ euphrosýnēs kaì boē̂s en aínois kaì pammelésin hýmnois eucharistoûntes tō̂i theō̂i tō̂n patérōn autō̂n aiōníōi sōtē̂ri toû Israēl.