Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 65:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
לָכֵ֞ן כֹּה־אָמַ֣ר׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה הִנֵּ֨ה עֲבָדַ֤י׀ יֹאכֵ֨לוּ֙ וְאַתֶּ֣ם תִּרְעָ֔בוּ הִנֵּ֧ה עֲבָדַ֛י יִשְׁתּ֖וּ וְאַתֶּ֣ם תִּצְמָ֑אוּ הִנֵּ֧ה עֲבָדַ֛י יִשְׂמָ֖חוּ וְאַתֶּ֥ם תֵּבֹֽשׁוּ׃

láké֞n kò̇h־ʼáma֣r׀ ʼàdòná֣y yĕhwi֗h hiné̇֨h ʻàbáda֤y׀ yòʼké֨lẇ֙ wĕʼaţė֣m ţi̇rĕʻá֔bẇ hiné֧̇h ʻàbáda֛y yişĕ̌ţ֖̇ẇ wĕʼaţė֣m ţi̇ẕĕmá֑ʼẇ hiné֧̇h ʻàbáda֛y yişĕ̂má֖ẖẇ wĕʼaţė֥m ţé̇bòֽş̌ẇ׃