Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 John 3:22

New Testament
Chapter
Verses
22
καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν.

kaì hò eàn aitō̂men lambánomen ap’ autoû, hóti tàs entolàs autoû tēroûmen kaì tà arestà enṓpion autoû poioûmen.