Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 24, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
וַ֠יָּבֹא אֶל־גִּדְרֹ֨ות הַצֹּ֤אן עַל־הַדֶּ֨רֶךְ֙ וְשָׁ֣ם מְעָרָ֔ה וַיָּבֹ֥א שָׁא֖וּל לְהָסֵ֣ךְ אֶת־רַגְלָ֑יו וְדָוִד֙ וַאֲנָשָׁ֔יו בְּיַרְכְּתֵ֥י הַמְּעָרָ֖ה יֹשְׁבִֽים׃

wa֠yá̇bòʼ ʼel־gi̇dĕrò֨wţ haẕò֤̇ʼn ʻal־hadė֨rekĕ֙ wĕşá֣̌m mĕʻárá֔h wayá̇bò֥ʼ şá̌ʼ֖ẇl lĕhásé֣kĕ ʼeţ־ragĕlá֑yw wĕdáwid֙ waʼànáşá̌֔yw bĕ̇yarĕkĕ̇ţé֥y hamĕ̇ʻárá֖h yòşĕ̌biֽym׃