Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 26, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
וַיִּקַּח֩ דָּוִ֨ד אֶֽת־הַחֲנִ֜ית וְאֶת־צַפַּ֤חַת הַמַּ֨יִם֙ מֵרַאֲשֹׁתֵ֣י שָׁא֔וּל וַיֵּלְכ֖וּ לָהֶ֑ם וְאֵ֣ין רֹאֶה֩ וְאֵ֨ין יֹודֵ֜עַ וְאֵ֣ין מֵקִ֗יץ כִּ֤י כֻלָּם֙ יְשֵׁנִ֔ים כִּ֚י תַּרְדֵּמַ֣ת יְהוָ֔ה נָפְלָ֖ה עֲלֵיהֶֽם׃

wayi̇qȧẖ֩ dá̇wi֨d ʼeֽţ־haẖàni֜yţ wĕʼeţ־ẕapȧ֤ẖaţ hamȧ֨yim֙ méraʼàşò̌ţé֣y şá̌ʼ֔ẇl wayé̇lĕk֖ẇ láhe֑m wĕʼé֣yn ròʼeh֩ wĕʼé֨yn yòwdé֜ʻa wĕʼé֣yn méqi֗yẕ ki֤̇y kulá̇m֙ yĕşé̌ni֔ym ki֚̇y ţȧrĕdé̇ma֣ţ yĕhwá֔h nápĕlá֖h ʻàléyheֽm׃