Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 27, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
בַּיֹּ֣ום הַה֡וּא יִפְקֹ֣ד יְהוָה֩ בְּחַרְבֹ֨ו הַקָּשָׁ֜ה וְהַגְּדֹולָ֣ה וְהַֽחֲזָקָ֗ה עַ֤ל לִוְיָתָן֙ נָחָ֣שׁ בָּרִ֔חַ וְעַל֙ לִוְיָתָ֔ן נָחָ֖שׁ עֲקַלָּתֹ֑ון וְהָרַ֥ג אֶת־הַתַּנִּ֖ין אֲשֶׁ֥ר בַּיָּֽם׃ ס

bȧyò֣̇wm hah֡ẇʼ yipĕqò֣d yĕhwáh֩ bĕ̇ẖarĕbò֨w haqá̇şá̌֜h wĕhagĕ̇dòwlá֣h wĕhaֽẖàzáqá֗h ʻa֤l liwĕyáţán֙ náẖá֣ş̌ bá̇ri֔ẖa wĕʻal֙ liwĕyáţá֔n náẖá֖ş̌ ʻàqalá̇ţò֑wn wĕhára֥g ʼeţ־haţȧni֖̇yn ʼàşě֥r bȧyáֽ̇m׃ s