Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 50, 10

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
10
מִ֤י בָכֶם֙ יְרֵ֣א יְהוָ֔ה שֹׁמֵ֖עַ בְּקֹ֣ול עַבְדֹּ֑ו אֲשֶׁ֣ר׀ הָלַ֣ךְ חֲשֵׁכִ֗ים וְאֵ֥ין נֹ֨גַהּ֙ לֹ֔ו יִבְטַח֙ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֔ה וְיִשָּׁעֵ֖ן בֵּאלֹהָֽיו׃

mi֤y bákem֙ yĕré֣ʼ yĕhwá֔h şò̌mé֖ʻa bĕ̇qò֣wl ʻabĕdò֑̇w ʼàşě֣r׀ hála֣kĕ ẖàşé̌ki֗ym wĕʼé֥yn nò֨gaḣ֙ lò֔w yibĕtaẖ֙ bĕ̇şé֣̌m yĕhwá֔h wĕyişá̇̌ʻé֖n bé̇ʼlòháֽyw׃