Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 1, 16

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
16
וְדִבַּרְתִּ֤י מִשְׁפָּטַי֙ אֹותָ֔ם עַ֖ל כָּל־רָעָתָ֑ם אֲשֶׁ֣ר עֲזָב֗וּנִי וַֽיְקַטְּרוּ֙ לֵאלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וַיִּֽשְׁתַּחֲו֖וּ לְמַעֲשֵׂ֥י יְדֵיהֶֽם׃

wĕdibȧrĕţi֤̇y mişĕ̌pá̇tay֙ ʼòwţá֔m ʻa֖l ká̇l־ráʻáţá֑m ʼàşě֣r ʻàzáb֗ẇniy waֽyĕqatĕ̇rẇ֙ léʼlòhi֣ym ʼàẖéri֔ym wayiֽ̇şĕ̌ţȧẖàw֖ẇ lĕmaʻàşé֥̂y yĕdéyheֽm׃