Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lévitique 10, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
וּלְהֹורֹ֖ת אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֵ֚ת כָּל־הַ֣חֻקִּ֔ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֧ר יְהוָ֛ה אֲלֵיהֶ֖ם בְּיַד־מֹשֶֽׁה׃ פ

ẇlĕhòwrò֖ţ ʼeţ־bĕ̇né֣y yişĕ̂ráʼé֑l ʼé֚ţ ká̇l־ha֣ẖuqi̇֔ym ʼàşě֨r di̇bė֧r yĕhwá֛h ʼàléyhe֖m bĕ̇yad־mòşěֽh׃ p