Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Néhémie 4, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וַיְהִ֞י כַּֽאֲשֶׁר־שָׁמְע֤וּ אֹויְבֵ֨ינוּ֙ כִּי־נֹ֣ודַֽע לָ֔נוּ וַיָּ֥פֶר הָאֱלֹהִ֖ים אֶת־עֲצָתָ֑ם וַנָּשׁוּב כֻּלָּ֨נוּ֙ אֶל־הַ֣חֹומָ֔ה אִ֖ישׁ אֶל־מְלַאכְתֹּֽו׃

wayĕhi֞y kȧֽʼàşěr־şá̌mĕʻ֤ẇ ʼòwyĕbé֨ynẇ֙ ki̇y־nò֣wdaֽʻ lá֔nẇ wayá֥̇per háʼèlòhi֖ym ʼeţ־ʻàẕáţá֑m waná̇ş̌ẇb ku̇lá̇֨nẇ֙ ʼel־ha֣ẖòwmá֔h ʼi֖yş̌ ʼel־mĕlaʼkĕţòֽ̇w׃