Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 53, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
אָ֘מַ֤ר נָבָ֣ל בְּ֭לִבֹּו אֵ֣ין אֱלֹהִ֑ים הִֽ֝שְׁחִ֗יתוּ וְהִֽתְעִ֥יבוּ עָ֝֗וֶל אֵ֣ין עֹֽשֵׂה־טֹֽוב׃

ʼá֘ma֤r nábá֣l bĕ֭̇libò̇w ʼé֣yn ʼèlòhi֑ym hiֽ֝şĕ̌ẖi֗yţẇ wĕhiֽţĕʻi֥ybẇ ʻá֝֗wel ʼé֣yn ʻòֽşé̂h־tòֽwb׃