Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 58, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
וְיֹאמַ֣ר אָ֭דָם אַךְ־פְּרִ֣י לַצַּדִּ֑יק אַ֥ךְ יֵשׁ־אֱ֝לֹהִ֗ים שֹׁפְטִ֥ים בָּאָֽרֶץ׃

wĕyòʼma֣r ʼá֭dám ʼakĕ־pĕ̇ri֣y laẕȧdi֑̇yq ʼa֥kĕ yéş̌־ʼè֝lòhi֗ym şò̌pĕti֥ym bá̇ʼáֽreẕ׃