Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 74, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
יִ֭וָּדַע כְּמֵבִ֣יא לְמָ֑עְלָה בִּֽסֲבָךְ־עֵ֝֗ץ קַרְדֻּמֹּֽות׃

yi֭wá̇daʻ kĕ̇mébi֣yʼ lĕmá֑ʻĕláh biֽ̇sàbákĕ־ʻé֝֗ẕ qarĕdu̇mòֽ̇wţ׃