Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 80, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
לִפְנֵ֤י אֶפְרַ֨יִם׀ וּבִנְיָ֘מִ֤ן וּמְנַשֶּׁ֗ה עֹורְרָ֥ה אֶת־גְּבֽוּרָתֶ֑ךָ וּלְכָ֖ה לִישֻׁעָ֣תָה לָּֽנוּ׃

lipĕné֤y ʼepĕra֨yim׀ ẇbinĕyá֘mi֤n ẇmĕnaşė̌֗h ʻòwrĕrá֥h ʼeţ־gĕ̇bֽẇráţe֑ká ẇlĕká֖h liyşǔʻá֣ţáh láֽ̇nẇ׃