Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Zacharie 12, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וְהָיָ֖ה בַּיֹּ֣ום הַה֑וּא אֲבַקֵּ֗שׁ לְהַשְׁמִיד֙ אֶת־כָּל־הַגֹּויִ֔ם הַבָּאִ֖ים עַל־יְרוּשָׁלִָֽם׃

wĕháyá֖h bȧyò֣̇wm hah֑ẇʼ ʼàbaqé̇֗ş̌ lĕhaşĕ̌miyd֙ ʼeţ־ká̇l־hagò̇wyi֔m habá̇ʼi֖ym ʻal־yĕrẇşá̌láֽim׃