Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 27:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
וַיֻּגַּ֣ד לְשָׁא֔וּל כִּֽי־בָרַ֥ח דָּוִ֖ד גַּ֑ת וְלֹֽא־יֹוסַף עֹ֖וד לְבַקְשֹֽׁו׃ ס

wayu̇gȧ֣d lĕşá̌ʼ֔ẇl kiֽ̇y־bára֥ẖ dá̇wi֖d gȧ֑ţ wĕlòֽʼ־yòwsap ʻò֖wd lĕbaqĕşòֽ̌w׃ s