Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 29:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
וְעַתָּ֥ה שׁ֖וּב וְלֵ֣ךְ בְּשָׁלֹ֑ום וְלֹֽא־תַעֲשֶׂ֣ה רָ֔ע בְּעֵינֵ֖י סַרְנֵ֥י פְלִשְׁתִּֽים׃ ס

wĕʻaţá֥̇h ş֖̌ẇb wĕlé֣kĕ bĕ̇şá̌lò֑wm wĕlòֽʼ־ţaʻàşê֣h rá֔ʻ bĕ̇ʻéyné֖y sarĕné֥y pĕlişĕ̌ţiֽ̇ym׃ s