Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 14:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
וַיִּ֛בֶן עָרֵ֥י מְצוּרָ֖ה בִּיהוּדָ֑ה כִּֽי־שָׁקְטָ֣ה הָאָ֗רֶץ וְאֵין־עִמֹּ֤ו מִלְחָמָה֙ בַּשָּׁנִ֣ים הָאֵ֔לֶּה כִּֽי־הֵנִ֥יחַ יְהוָ֖ה לֹֽו׃

wayi֛̇ben ʻáré֥y mĕẕẇrá֖h bi̇yhẇdá֑h kiֽ̇y־şá̌qĕtá֣h háʼá֗reẕ wĕʼéyn־ʻimò֤̇w milĕẖámáh֙ bȧşá̇̌ni֣ym háʼé֔lėh kiֽ̇y־héni֥yẖa yĕhwá֖h lòֽw׃