Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 16:3

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
3
בְּרִית֙ בֵּינִ֣י וּבֵינֶ֔ךָ וּבֵ֥ין אָבִ֖י וּבֵ֣ין אָבִ֑יךָ הִנֵּ֨ה שָׁלַ֤חְתִּֽי לְךָ֙ כֶּ֣סֶף וְזָהָ֔ב לֵ֞ךְ הָפֵ֣ר בְּרִֽיתְךָ֗ אֶת־בַּעְשָׁא֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל וְיַעֲלֶ֖ה מֵעָלָֽי׃

bĕ̇riyţ֙ bé̇yni֣y ẇbéyne֔ká ẇbé֥yn ʼábi֖y ẇbé֣yn ʼábi֑yká hiné̇֨h şá̌la֤ẖĕţiֽ̇y lĕká֙ kė֣sep wĕzáhá֔b lé֞kĕ hápé֣r bĕ̇riֽyţĕká֗ ʼeţ־bȧʻĕşá̌ʼ֙ me֣lekĕ yişĕ̂ráʼé֔l wĕyaʻàle֖h méʻáláֽy׃