Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 1:10

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
10
עַתָּ֗ה חָכְמָ֤ה וּמַדָּע֙ תֶּן־לִ֔י וְאֵֽצְאָ֛ה לִפְנֵ֥י הָֽעָם־הַזֶּ֖ה וְאָבֹ֑ואָה כִּֽי־מִ֣י יִשְׁפֹּ֔ט אֶת־עַמְּךָ֥ הַזֶּ֖ה הַגָּדֹֽול׃ ס

ʻaţá̇֗h ẖákĕmá֤h ẇmadá̇ʻ֙ ţėn־li֔y wĕʼéֽẕĕʼá֛h lipĕné֥y háֽʻám־hazė֖h wĕʼábò֑wʼáh kiֽ̇y־mi֣y yişĕ̌pò̇֔t ʼeţ־ʻamĕ̇ká֥ hazė֖h hagá̇dòֽwl׃ s