Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 10:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
וַאֲנִי֙ נִשְׁאַ֣רְתִּי לְבַדִּ֔י וָֽאֶרְאֶ֗ה אֶת־הַמַּרְאָ֤ה הַגְּדֹלָה֙ הַזֹּ֔את וְלֹ֥א נִשְׁאַר־בִּ֖י כֹּ֑ח וְהֹודִ֗י נֶהְפַּ֤ךְ עָלַי֙ לְמַשְׁחִ֔ית וְלֹ֥א עָצַ֖רְתִּי כֹּֽחַ׃

waʼàniy֙ nişĕ̌ʼa֣rĕţi̇y lĕbadi̇֔y wáֽʼerĕʼe֗h ʼeţ־hamȧrĕʼá֤h hagĕ̇dòláh֙ hazò̇֔ʼţ wĕlò֥ʼ nişĕ̌ʼar־bi֖̇y kò֑̇ẖ wĕhòwdi֗y nehĕpȧ֤kĕ ʻálay֙ lĕmaşĕ̌ẖi֔yţ wĕlò֥ʼ ʻáẕa֖rĕţi̇y kòֽ̇ẖa׃