Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Esther 2:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
וּבְכָל־יֹ֣ום וָיֹ֔ום מָרְדֳּכַי֙ מִתְהַלֵּ֔ךְ לִפְנֵ֖י חֲצַ֣ר בֵּית־הַנָּשִׁ֑ים לָדַ֨עַת֙ אֶת־שְׁלֹ֣ום אֶסְתֵּ֔ר וּמַה־יֵּעָשֶׂ֖ה בָּֽהּ׃

ẇbĕkál־yò֣wm wáyò֔wm márĕdȯkay֙ miţĕhalé̇֔kĕ lipĕné֖y ẖàẕa֣r bé̇yţ־haná̇şǐ֑ym láda֨ʻaţ֙ ʼeţ־şĕ̌lò֣wm ʼesĕţé̇֔r ẇmah־yé̇ʻáşê֖h báֽ̇ḣ׃