Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exodus 14:21

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
21
וַיֵּ֨ט מֹשֶׁ֣ה אֶת־יָדֹו֮ עַל־הַיָּם֒ וַיֹּ֣ולֶךְ יְהוָ֣ה׀ אֶת־הַ֠יָּם בְּר֨וּחַ קָדִ֤ים עַזָּה֙ כָּל־הַלַּ֔יְלָה וַיָּ֥שֶׂם אֶת־הַיָּ֖ם לֶחָרָבָ֑ה וַיִּבָּקְע֖וּ הַמָּֽיִם׃

wayé̇֨t mòşě֣h ʼeţ־yádòw֮ ʻal־hayá̇m֒ wayò֣̇wlekĕ yĕhwá֣h׀ ʼeţ־ha֠yá̇m bĕ̇r֨ẇẖa qádi֤ym ʻazá̇h֙ ká̇l־halȧ֔yĕláh wayá֥̇şêm ʼeţ־hayá֖̇m leẖárábá֑h wayi̇bá̇qĕʻ֖ẇ hamáֽ̇yim׃