Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genesis 18:15

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
15
וַתְּכַחֵ֨שׁ שָׂרָ֧ה׀ לֵאמֹ֛ר לֹ֥א צָחַ֖קְתִּי כִּ֣י׀ יָרֵ֑אָה וַיֹּ֥אמֶר׀ לֹ֖א כִּ֥י צָחָֽקְתְּ׃

waţĕ̇kaẖé֨ş̌ şá̂rá֧h׀ léʼmò֛r lò֥ʼ ẕáẖa֖qĕţi̇y ki֣̇y׀ yáré֑ʼáh wayò֥̇ʼmer׀ lò֖ʼ ki֥̇y ẕáẖáֽqĕţĕ̇׃