Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Hosea 10:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
וְאֶפְרַ֜יִם עֶגְלָ֤ה מְלֻמָּדָה֙ אֹהַ֣בְתִּי לָד֔וּשׁ וַאֲנִ֣י עָבַ֔רְתִּי עַל־ט֖וּב צַוָּארָ֑הּ אַרְכִּ֤יב אֶפְרַ֨יִם֙ יַחֲרֹ֣ושׁ יְהוּדָ֔ה יְשַׂדֶּד־לֹ֖ו יַעֲקֹֽב׃

wĕʼepĕra֜yim ʻegĕlá֤h mĕlumá̇dáh֙ ʼòha֣bĕţi̇y lád֔ẇş̌ waʼàni֣y ʻába֔rĕţi̇y ʻal־t֖ẇb ẕawá̇ʼrá֑ḣ ʼarĕki֤̇yb ʼepĕra֨yim֙ yaẖàrò֣wş̌ yĕhẇdá֔h yĕşâdėd־lò֖w yaʻàqòֽb׃