Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 1:31

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
31
וְהָיָ֤ה הֶחָסֹן֙ לִנְעֹ֔רֶת וּפֹעֲלֹ֖ו לְנִיצֹ֑וץ וּבָעֲר֧וּ שְׁנֵיהֶ֛ם יַחְדָּ֖ו וְאֵ֥ין מְכַבֶּֽה׃ ס

wĕháyá֤h heẖásòn֙ linĕʻò֔reţ ẇpòʻàlò֖w lĕniyẕò֑wẕ ẇbáʻàr֧ẇ şĕ̌néyhe֛m yaẖĕdá֖̇w wĕʼé֥yn mĕkabėֽh׃ s