Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 27:12

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
12
וְהָיָה֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא יַחְבֹּ֧ט יְהוָ֛ה מִשִּׁבֹּ֥לֶת הַנָּהָ֖ר עַד־נַ֣חַל מִצְרָ֑יִם וְאַתֶּ֧ם תְּלֻקְּט֛וּ לְאַחַ֥ד אֶחָ֖ד בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס

wĕháyáh֙ bȧyò֣̇wm hah֔ẇʼ yaẖĕbò֧̇t yĕhwá֛h mişi̇̌bò֥̇leţ haná̇há֖r ʻad־na֣ẖal miẕĕrá֑yim wĕʼaţė֧m ţĕ̇luqĕ̇t֛ẇ lĕʼaẖa֥d ʼeẖá֖d bĕ̇né֥y yişĕ̂ráʼéֽl׃ s