Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 42:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
הֵ֤ן עַבְדִּי֙ אֶתְמָךְ־בֹּ֔ו בְּחִירִ֖י רָצְתָ֣ה נַפְשִׁ֑י נָתַ֤תִּי רוּחִי֙ עָלָ֔יו מִשְׁפָּ֖ט לַגֹּויִ֥ם יֹוצִֽיא׃

hé֤n ʻabĕdi̇y֙ ʼeţĕmákĕ־bò̇֔w bĕ̇ẖiyri֖y ráẕĕţá֣h napĕşǐ֑y náţa֤ţi̇y rẇẖiy֙ ʻálá֔yw mişĕ̌pá֖̇t lagò̇wyi֥m yòwẕiֽyʼ׃