Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 4:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
אִ֣ם׀ רָחַ֣ץ אֲדֹנָ֗י אֵ֚ת צֹאַ֣ת בְּנֹות־צִיֹּ֔ון וְאֶת־דְּמֵ֥י יְרוּשָׁלִַ֖ם יָדִ֣יחַ מִקִּרְבָּ֑הּ בְּר֥וּחַ מִשְׁפָּ֖ט וּבְר֥וּחַ בָּעֵֽר׃

ʼi֣m׀ ráẖa֣ẕ ʼàdòná֗y ʼé֚ţ ẕòʼa֣ţ bĕ̇nòwţ־ẕiyò̇֔wn wĕʼeţ־dĕ̇mé֥y yĕrẇşá̌lia֖m yádi֣yẖa miqi̇rĕbá֑̇ḣ bĕ̇r֥ẇẖa mişĕ̌pá֖̇t ẇbĕr֥ẇẖa bá̇ʻéֽr׃