Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 50:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
וַאדֹנָ֤י יְהוִה֙ יַֽעֲזָר־לִ֔י עַל־כֵּ֖ן לֹ֣א נִכְלָ֑מְתִּי עַל־כֵּ֞ן שַׂ֤מְתִּי פָנַי֙ כַּֽחַלָּמִ֔ישׁ וָאֵדַ֖ע כִּי־לֹ֥א אֵבֹֽושׁ׃

waʼdòná֤y yĕhwih֙ yaֽʻàzár־li֔y ʻal־ké֖̇n lò֣ʼ nikĕlá֑mĕţi̇y ʻal־ké̇֞n şâ֤mĕţi̇y pánay֙ kȧֽẖalá̇mi֔yş̌ wáʼéda֖ʻ ki̇y־lò֥ʼ ʼébòֽwş̌׃