Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 54:12

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
12
וְשַׂמְתִּ֤י כַּֽדְכֹד֙ שִׁמְשֹׁתַ֔יִךְ וּשְׁעָרַ֖יִךְ לְאַבְנֵ֣י אֶקְדָּ֑ח וְכָל־גְּבוּלֵ֖ךְ לְאַבְנֵי־חֵֽפֶץ׃

wĕşâmĕţi֤̇y kȧֽdĕkòd֙ şǐmĕşò̌ţa֔yikĕ ẇşĕ̌ʻára֖yikĕ lĕʼabĕné֣y ʼeqĕdá֑̇ẖ wĕkál־gĕ̇bẇlé֖kĕ lĕʼabĕnéy־ẖéֽpeẕ׃