Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Joel 1:17

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
17
עָבְשׁ֣וּ פְרֻדֹ֗ות תַּ֚חַת מֶגְרְפֹ֣תֵיהֶ֔ם נָשַׁ֨מּוּ֙ אֹֽצָרֹ֔ות נֶהֶרְס֖וּ מַמְּגֻרֹ֑ות כִּ֥י הֹבִ֖ישׁ דָּגָֽן׃

ʻábĕş֣̌ẇ pĕrudò֗wţ ţȧ֚ẖaţ megĕrĕpò֣ţéyhe֔m náşǎ֨ṁẇ֙ ʼòֽẕárò֔wţ neherĕs֖ẇ mamĕ̇gurò֑wţ ki֥̇y hòbi֖yş̌ dá̇gáֽn׃