Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 3:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
וָאֹמַ֗ר אַחֲרֵ֨י עֲשֹׂותָ֧הּ אֶת־כָּל־אֵ֛לֶּה אֵלַ֥י תָּשׁ֖וּב וְלֹא־שָׁ֑בָה וַתֵּרֶאה בָּגֹודָ֥ה אֲחֹותָ֖הּ יְהוּדָֽה׃

wáʼòma֗r ʼaẖàré֨y ʻàşò̂wţá֧ḣ ʼeţ־ká̇l־ʼé֛lėh ʼéla֥y ţá̇ş֖̌ẇb wĕlòʼ־şá֑̌báh waţé̇reʼh bá̇gòwdá֥h ʼàẖòwţá֖ḣ yĕhẇdáֽh׃