Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Leviticus 3:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
וְסָמַ֤ךְ אֶת־יָדֹו֙ עַל־רֹאשֹׁ֔ו וְשָׁחַ֣ט אֹתֹ֔ו לִפְנֵ֖י אֹ֣הֶל מֹועֵ֑ד וְ֠זָרְקוּ בְּנֵ֨י אַהֲרֹ֧ן אֶת־דָּמֹ֛ו עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב׃

wĕsáma֤kĕ ʼeţ־yádòw֙ ʻal־ròʼşò̌֔w wĕşá̌ẖa֣t ʼòţò֔w lipĕné֖y ʼò֣hel mòwʻé֑d wĕ֠zárĕqẇ bĕ̇né֨y ʼahàrò֧n ʼeţ־dá̇mò֛w ʻal־hami̇zĕbé֖̇ẖa sábiֽyb׃