Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Leviticus 6:19

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
19
הַכֹּהֵ֛ן הַֽמְחַטֵּ֥א אֹתָ֖הּ יֹאכֲלֶ֑נָּה בְּמָקֹ֤ום קָדֹשׁ֙ תֵּֽאָכֵ֔ל בַּחֲצַ֖ר אֹ֥הֶל מֹועֵֽד׃

hakò̇hé֛n haֽmĕẖaté֥̇ʼ ʼòţá֖ḣ yòʼkàle֑ná̇h bĕ̇máqò֤wm qádòş̌֙ ţéֽ̇ʼáké֔l bȧẖàẕa֖r ʼò֥hel mòwʻéֽd׃