Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Micah 3:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
רָאשֶׁ֣יהָ׀ בְּשֹׁ֣חַד יִשְׁפֹּ֗טוּ וְכֹהֲנֶ֨יהָ֙ בִּמְחִ֣יר יֹור֔וּ וּנְבִיאֶ֖יהָ בְּכֶ֣סֶף יִקְסֹ֑מוּ וְעַל־יְהוָה֙ יִשָּׁעֵ֣נוּ לֵאמֹ֔ר הֲלֹ֤וא יְהוָה֙ בְּקִרְבֵּ֔נוּ לֹֽא־תָבֹ֥וא עָלֵ֖ינוּ רָעָֽה׃

ráʼşě֣yhá׀ bĕ̇şò֣̌ẖad yişĕ̌pò̇֗tẇ wĕkòhàne֨yhá֙ bi̇mĕẖi֣yr yòwr֔ẇ ẇnĕbiyʼe֖yhá bĕ̇ke֣sep yiqĕsò֑mẇ wĕʻal־yĕhwáh֙ yişá̇̌ʻé֣nẇ léʼmò֔r hàlò֤wʼ yĕhwáh֙ bĕ̇qirĕbé̇֔nẇ lòֽʼ־ţábò֥wʼ ʻálé֖ynẇ ráʻáֽh׃