Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 147:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
בֹּונֵ֣ה יְרוּשָׁלִַ֣ם יְהוָ֑ה נִדְחֵ֖י יִשְׂרָאֵ֣ל יְכַנֵּֽס׃

bò̇wné֣h yĕrẇşá̌lia֣m yĕhwá֑h nidĕẖé֖y yişĕ̂ráʼé֣l yĕkanéֽ̇s׃