Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 99:6

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
6
מֹ֘שֶׁ֤ה וְאַהֲרֹ֨ן׀ בְּֽכֹהֲנָ֗יו וּ֭שְׁמוּאֵל בְּקֹרְאֵ֣י שְׁמֹ֑ו קֹרִ֥אים אֶל־יְ֝הוָ֗ה וְה֣וּא יַעֲנֵֽם׃

mò֘şě֤h wĕʼahàrò֨n׀ bĕֽ̇kòhàná֗yw ẇ֭şĕ̌mẇʼél bĕ̇qòrĕʼé֣y şĕ̌mò֑w qòri֥ʼym ʼel־yĕ֝hwá֗h wĕh֣ẇʼ yaʻànéֽm׃