Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ecclesiastes 6:12

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
12
כִּ֣י מִֽי־יֹודֵעַ֩ מַה־טֹּ֨וב לָֽאָדָ֜ם בַּֽחַיִּ֗ים מִסְפַּ֛ר יְמֵי־חַיֵּ֥י הֶבְלֹ֖ו וְיַעֲשֵׂ֣ם כַּצֵּ֑ל אֲשֶׁר֙ מִֽי־יַגִּ֣יד לָֽאָדָ֔ם מַה־יִּהְיֶ֥ה אַחֲרָ֖יו תַּ֥חַת הַשָּֽׁמֶשׁ׃

ki֣̇y miֽy־yòwdéʻa֩ mah־tò̇֨wb láֽʼádá֜m bȧֽẖayi̇֗ym misĕpȧ֛r yĕméy־ẖayé֥̇y hebĕlò֖w wĕyaʻàşé֣̂m kȧẕé֑̇l ʼàşěr֙ miֽy־yagi֣̇yd láֽʼádá֔m mah־yi̇hĕye֥h ʼaẖàrá֖yw ţȧ֥ẖaţ haşáֽ̇̌meş̌׃