Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Zechariah 11:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
וָאַכְחִ֛ד אֶת־שְׁלֹ֥שֶׁת הָרֹעִ֖ים בְּיֶ֣רַח אֶחָ֑ד וַתִּקְצַ֤ר נַפְשִׁי֙ בָּהֶ֔ם וְגַם־נַפְשָׁ֖ם בָּחֲלָ֥ה בִֽי׃

wáʼakĕẖi֛d ʼeţ־şĕ̌lò֥şěţ háròʻi֖ym bĕ̇ye֣raẖ ʼeẖá֑d waţi̇qĕẕa֤r napĕşǐy֙ bá̇he֔m wĕgam־napĕşá֖̌m bá̇ẖàlá֥h biֽy׃