Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 10, 19

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
19
וַיֹּ֜אמֶר אַל־תִּירָ֧א אִישׁ־חֲמֻדֹ֛ות שָׁלֹ֥ום לָ֖ךְ חֲזַ֣ק וַחֲזָ֑ק וּֽכְדַבְּרֹ֤ו עִמִּי֙ הִתְחַזַּ֔קְתִּי וָאֹ֥מְרָ֛ה יְדַבֵּ֥ר אֲדֹנִ֖י כִּ֥י חִזַּקְתָּֽנִי׃

wayò̇֜ʼmer ʼal־ţi̇yrá֧ʼ ʼiyş̌־ẖàmudò֛wţ şá̌lò֥wm lá֖kĕ ẖàza֣q waẖàzá֑q ẇֽkĕdabĕ̇rò֤w ʻimi̇y֙ hiţĕẖazȧ֔qĕţi̇y wáʼò֥mĕrá֛h yĕdabé֥̇r ʼàdòni֖y ki֥̇y ẖizȧqĕţáֽ̇niy׃