Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ézéchiel 10, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
וָאֶרְאֶ֗ה וְהִנֵּ֤ה אֶל־הָרָקִ֨יעַ֙ אֲשֶׁר֙ עַל־רֹ֣אשׁ הַכְּרֻבִ֔ים כְּאֶ֣בֶן סַפִּ֔יר כְּמַרְאֵ֖ה דְּמ֣וּת כִּסֵּ֑א נִרְאָ֖ה עֲלֵיהֶֽם׃

wáʼerĕʼe֗h wĕhiné֤̇h ʼel־háráqi֨yʻa֙ ʼàşěr֙ ʻal־rò֣ʼş̌ hakĕ̇rubi֔ym kĕ̇ʼe֣ben sapi̇֔yr kĕ̇marĕʼé֖h dĕ̇m֣ẇţ ki̇sé֑̇ʼ nirĕʼá֖h ʻàléyheֽm׃