Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 10, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
כִּדְנָה֙ תֵּאמְר֣וּן לְהֹ֔ום אֱלָ֣הַיָּ֔א דִּֽי־שְׁמַיָּ֥א וְאַרְקָ֖א לָ֣א עֲבַ֑דוּ יֵאבַ֧דוּ מֵֽאַרְעָ֛א וּמִן־תְּחֹ֥ות שְׁמַיָּ֖א אֵֽלֶּה׃ ס

ki̇dĕnáh֙ ţé̇ʼmĕr֣ẇn lĕhò֔wm ʼèlá֣hayá̇֔ʼ diֽ̇y־şĕ̌mayá֥̇ʼ wĕʼarĕqá֖ʼ lá֣ʼ ʻàba֑dẇ yéʼba֧dẇ méֽʼarĕʻá֛ʼ ẇmin־ţĕ̇ẖò֥wţ şĕ̌mayá֖̇ʼ ʼéֽlėh׃ s